Rössberga

Hur gårdens namn Rössberga har uppkommit

En knekt vid namn Rosberg red ner sig i gårdens djupa källa. Denna plats kom därefter att kallas "Rosbergs stall". Rosbergs stall blev så småningom Rössberga.

Gården uppfördes 1855. Ladugården byggdes 1900 med plats för 18 nötkreatur och 6 hästar. När vi, Börje o Maria Larsson, köpte gården 1986 fanns det uppbundna platser för 28 kor. 1993 byggde vi till ladugården med mjölkgrop och liggbås för 65 kor i lösdrift, och egen rekrytering. 2005 byggde vi till ladugården ytterligare, för totalt 130 mjölkkor i lösdrift, och installerade den första roboten. Ett nytt kalvstall med kalvamma byggdes samtidigt. 2007 installerade vi mjölkrobot nr. två och avvecklade mjölkgropen. 2010 lades företaget om till aktiebolag och ändrade namn till Sörby Mjölk AB. Ägare är Börje, Maria och båda sönerna Daniel och Fredrik. Under 2011 byggdes det en ny ladugård. Vi installerade mjölkrobot nr.tre och hade nu sammanlagt ca 225 mjölkkor. I början av år 2014 köptes den fjärde mjölkroboten in. Vi har nu fyra anställda, förutom familjen som äger bolaget, och 250 mjölkkor.

Boningshuset
Kvigor på grönbete