Om Sörby Mjölk AB

Företagsbeskrivning

Sörby Mjölk AB är verksam i Sörby socken ca 2 km SO om Floby, i Falköpings kommun, Västra Götaland. Gårdens inriktning är mjölkproduktion med ca 225 mjölkkor och med egen rekrytering. Börje och Maria, båda sönerna och Börjes bror, Kjell-Åke, driver tillsammans Sörby Mjölk AB och har ytterligare 3 anställda. Företaget tar emot praktikanter från olika lantbruksskolor. Total areal är drygt 255 ha åkermark varav 30 ha betesmark.

 

Inriktning
Gårdens inriktning är mjölkproduktion, och vi har för närvarande ca 225 mjölkkor, blandat SRB och SLB i lösdrift på spalt.

 

Kunder
Företaget producerar mjölk till lokala mejeriet, Falköpings Mejeri, och slakten går till Skövde Slakteri. Maskintjänster riktar sig både till grannar och mindre företag i
trakten. Företaget producerar också naturvårdstjänster då man håller ca 20 ha
naturbetesmarker öppna.

 

Företagets utveckling

  • 2008 investerade vi i en utgödslingsrobot som byggnaden är anpassad för. Syftet med investeringen var att frigöra tid och förbättra arbetsmiljön. Gödslingsroboten införskaffades främst för att förbättra djurmiljön då man får torrare och renare spalt. Amoniakavgången från gödsel minskar då gödseln skrapas ner i kulverten snabbare.
  • 2010 inköptes en självgående hack med majsbord, som ska användas till gårdens egna vall- och majsskördar samt erbjuda tjänsten till kollegor. Under 2010 inköptes också en mjölktaxi för att kunna pastörisera mjölken till kalvarna och för att lättare kunna transportera kalvmjölken. Samtidigt köpte vi en Coloquick, som gör det enkelt och praktiskt att ge kalven råmjölk.

 

Historik

  • 1855 uppfördes gården Rössberga.
  • 1900 byggdes ladugården med plats för 18 nötkreatur och 6 hästar.
  • 1986 köpte vi, Börje o Maria, gården och då fanns det uppbundna platser för 28 kor.
  • 1993 byggde vi till ladugården med mjölkgrop och liggbås för 65 kor i lösdrift, och egen rekrytering.
  • 2005 byggde vi till ladugården ytterligare, för totalt 130 mjölkkor i lösdrift, och installerade den första roboten. Ett nytt kalvstall med kalvamma byggdes samtidigt.
  • 2007 installerade vi mjölkrobot nr. två och avvecklade mjölkgropen.
  • 2010 lades företaget om till aktiebolag och ändrade namn till Sörby Mjölk AB.
  • 2011 trädde Börjes bror, Kjell-Åke, in i aktiebolaget och det byggdes en ny ladugård. Vi installerade mjölkrobot nr.3 och har nu sammanlagt ca 225 mjölkkor.

 

 

 

 

 

Vi som jobbar här

Daniel, Maria, Fredrik, Matilda o Börje

Affärsidé

Affärsidén är att företaget ska ha friska djur och producera mjölk till det lokala mejeriet så att konsumenten upplever trygga produkter och ett öppet landskap. Genom att producera mjölk i nya fräscha byggnader ha friska djur, god arbetsmiljö och bra djurmiljö. Som komplement ska företaget erbjuda körslor till kollegor i trakten.

Vision

Vårt framtida mål är att frigöra tid för mer entreprenadtjänster och därmed öka resultatet i företaget. På sikt är målet att göra plats för en arbetstagare till . Så småningom kanske vi utökar med fler kor, en fjärde robot, och kanske en biogasanläggning?

Värdegrund

Starkt medarbetar- och kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.

För mer information e-posta till  borje.sorbymjolk@gmail.com eller ring 070-316 32 82.

Vi är Svenskt Sigill certifierade